mgr Anna Brauer

Psycholog, Psychoterapeuta
Mail: abrauer@psycho-dynamika.pl
Telefon: 509 078 136

O mnie

Z wykształcenia jestem psychologiem i psychoterapeutą. Specjalizuję się w pomocy psychologicznej oraz psychoterapii. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Pracuję w oparciu o psychodynamiczne rozumienie rozwoju człowieka uwzględniając profesjonalne standardy psychoterapii przyjęte prze Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej oraz w zgodzie z Kodeksem Etyczno – Zawodowym Psychologa.

Posiadam doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej z pacjentami dorosłymi, młodzieżą i dziećmi. Swoje doświadczenie zdobywałam, między innymi podczas staży i pracy w: Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku – Oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży, Ośrodku Leczenia Uzależnień od środków psychoaktywnych, Zespole Interwencji Kryzysowej, Zespole ds. Rodzinnej Pieczy zastępczej, Oddziale Opiekuńczo Leczniczym dla osób żyjących z HIV/AIDS oraz w Hospicjum dla Dorosłych.

Współpracowałam również z placówkami oświatowymi, gdzie poza poradnictwem dla rodziców zajmowałam się także prowadzeniem zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi i młodzieżą.

Od prawie 12 lat w ramach praktyki prywatnej pomagam pacjentom zmagającym się z różnego rodzaju problemami.

Uczestniczę w regularnych spotkaniach superwizyjnych z certyfikowanymi superwizorami Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Aktualnie zajmuję się głównie:

  • Pomocą Psychologiczną
  • Psychoterapią Dorosłych
  • Psychoterapią Dzieci i Młodzieży
  • Interwencją Kryzysową
  • Psychoedukacją
  • Poradnictwem
  • Diagnozą
  • Terapią Grupową

Wykształcenie

Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej, Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży

Studia Podyplomowe na specjalizacji Psychologia Kliniczna poziom zaawansowany obejmujący cztery podspecjalności psychologii klinicznej: zaburzenia psychiczne człowieka dorosłego, psychologia kliniczna chorego somatycznie, psychologia kliniczna dzieci i młodzieży, neuropsychologia ze szczególnym rozszerzeniem uwzględniającym zaburzenia psychiczne człowieka dorosłego.

Jednolite studia magisterskie na kierunku Psychologia ścieżka specjalizacyjna: Psychologia Kiniczna.

Doświadczenie

Oddział Leczenia Uzależnienia od alkoholu i narkotyków

2 lata

Zespół Interwencji Kryzysowej

4 lata

Oddział Dziecięco – Młodzieżowy

6 miesięcy

Hospicjum dla Dososłych

2 lata

Zespół do spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej

4 lata

Socjoterapia - szkoły, świetlice

3 lata

Oddział Opiekuńczo Leczniczy dla osób żyjących z HIV/AIDS

2 lata

Prywatna praktyka Psychologiczno-Psychoterapeutyczna.

11 lat