psychotherapy-1855678_1280

Pomoc Psychologiczna

Szeroko rozumiana oferta pomocy skierowana do osób przeżywającym różnego rodzaju kryzysy lub trudności przystosowawcze oraz związane z tym napięcie emocjonalne, któremu często towarzyszą: uczucie przerażenia, bezradność, smutek i poczucie braku kontroli. Nierzadko stan kryzysu może doprowadzić do pojawiana się różnych form dezorganizacji zachowania i objawów somatycznych. Zwykle tego rodzaju pomoc odbywa się w formie kilku spotkań, których głównym celem jest zidentyfikowanie problemu i poszukiwanie sposobów jego rozwiązania.

Oferta skierowana do wszystkich którzy:

  • w rozwiązaniu kryzysu rozwojowego,
  • rozwiazaniu sytuacji traumatycznej bądź kryzysowej,
  • zmiana miejsca zamieszkania,
  • choroba,
  • depresje, myśli i próby samobójcze,
  • zburzenia psychosomatyczne,
  • zaburzenia jedzenia,
  • uzależnienia,
  • trudności w nauce (lęki szkolne, strach przed oceną, problemy z koncentracją).

Umów się na wizytę.