_20A1126 kopia

Pomorskie Centrum Psychoterapii

Pomorskie Centrum Psychoterapii powstało z myślą o wszystkich tych, którzy będąc na różnych etapach swojego życia potrzebują leczenia metodami psychologicznymi. Centrum stworzyli specjaliści, których połączyła wspólna wizja stworzenia jednego miejsca, w którym pacjenci bez względu na wiek czy naturę problemów będą mogli w bezpiecznych warunkach, w atmosferze akceptacji i dyskrecji, uzyskać profesjonalną pomoc psychologiczno-terapeutyczną. W naszym centrum pracujemy w oparciu o psychodynamiczne rozumienie rozwoju człowieka oraz w zgodzie z Kodeksem Etyczno – Zawodowym Psychologa.

Psychoterapia Psychodynamiczna

Badania naukowe wskazują, iż terapia psychodynamiczna jako metoda leczenia wykazuje bardzo dużą skuteczność, sięgającą nawet 80%. Dane te dotyczą najczęściej stawianych przez specjalistów diagnoz związanych z leczeniem zaburzeń osobowości. Wykazano, iż podjęcie psychoterapii długoterminowej, prowadzi do trwałych zmian, znacznie lepszego rozumienia siebie i relacji z innymi czego rezultatem jest poprawa komfortu i jakości życia.

OBSZARY POMOCY

Kryzysy życiowe

Zaburzenia lękowe i depresyjne

Zaburzenia psychosomatyczne

Problemy okresu dojrzewania

Zaburzenia osobowości

Trudności w relacjach interpersonalnych

Zaburzenia emocjonalne w dzieciństwie

Zaburzenia odżywiania

Poznaj Nasz Zespół

Terapia Grupowa

Forma terapii, która opiera się na założeniu, że wewnętrzne problemy psychologiczne mają swoje odzwierciedlenie w relacjach z innymi ludźmi. Metoda pracy szczególnie korzystna dla osób, które chcą polepszyć swoje relacje społeczne, a których trudności w ich nawiązywaniu czy też utrzymywaniu, wynikają z przeżywania silnego lęku przed oceną.

Najczęściej zadawane pytania:

Superwizje dla profesjonalistów

Superwizja jest procesem wzajemnej wymiany oraz nieodłącznym elementem pracy zarówno psychologów jak i psychoterapeutów. Wszystkich specjalistów bez względu na staż pracy zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszego Centrum, dotyczącą organizowanych u nas superwizji grupowych, prowadzonych przez Certyfikowanych Superwizorów KCP.