group_full

Terapia Grupowa

Psychoterapia grupowa opiera się na założeniu, że problemy psychologiczne mają źródło w relacjach z innymi ludźmi. W trakcie sesji grupa staje się środowiskiem terapeutycznym, które sprzyja uczeniu się poprzez doświadczenie, poznawanie siebie, innych ludzi i związków z nimi. Ta forma pracy stwarza warunki do uświadamiania sobie własnych wzorców komunikowania się z ludźmi oraz pozwala dostrzec jak buduje się z nimi relacje. Daje również możliwość poznawania nawykowych sposobów myślenia, przeżywania a w konsekwencji zachowania. Grupa terapeutyczna sprzyja poszerzeniu i pogłębieniu świadomości, zwiększaniu odpowiedzialności i możliwości wyboru, co może stanowić początek zmian i sprzyjać osobistemu rozwojowi. W naszym Centrum psychoterapie grupową prowadzimy w grupach 6-12 osobowych. Sesje grupowe odbywają się raz w tygodniu i mają charakter zamknięty.

Do uczestnictwa w grupie zapraszamy osoby, które chcą:

  • polepszyć swoje szeroko pojęte relacje międzyludzkie i społeczne,
  • zrozumieć i obniżyć przeżywanie lęku wobec tego, jak odbiorą ich inni ludzie,
  • doświadczają poczucia izolacji, powtarzających się nieporozumień z bliskimi i współpracownikami,
  • przeżywają strach przed odrzuceniem (porównywanie się z innymi, problemy z rywalizacją),
  • nie potrafią odróżnić, czy chcą tego samego co inni.

Skontaktuj się z nami.