drawing-428383_1920

Psychoterapia dla Dzieci i Młodzieży

Właściwą psychoterapię poprzedzają cztery spotkania konsultacyjne. Pierwsze odbywa się z rodzicem. Trzy kolejne z dzieckiem. W trakcie spotkań dokonywana jest diagnoza psycho-społeczna dziecka. Sesje terapeutyczne odbywają się raz bądź dwa razy w tygodniu i trwają 50 minut.

Oferta skierowana do dzieci przejawiających:

  • zaburzenia rozwoju emocjonalnego i społecznego (agresja, impulsywność, wycofanie, nieśmiałość, niecierpliwość, nadpobudliwość, wewnętrzny niepokój, chwiejność emocjonalna, zmienność nastroju, zaniżone poczucie własnej wartości),
  • zaburzenia zachowania,
  • urazy psychiczne trudności związane z sytuacją rodzinną, np. rozwód rodziców,
  • zmiana miejsca zamieszkania,
  • choroba,
  • depresje, myśli i próby samobójcze,
  • zburzenia psychosomatyczne,
  • zaburzenia jedzenia,
  • uzależnienia,
  • trudności w nauce (lęki szkolne, strach przed oceną, problemy z koncentracją).

Umów się na wizytę.