Konsultacja Psychologiczna

background_slide.jpg

Konsultacje psychologiczne w naszym Centrum to pierwszy bezpośredni kontakt osoby poszukującej pomocy ze specjalistą. Zwykle to cykl (3-5) spotkań mających na celu wspólne przyjrzenie się zgłaszanej problematyce. Dzięki konsultacjom specjalista jest w stanie określić, jaka forma pomocy w danej sytuacji jest najkorzystniejsza dla pacjenta. Konsultacje to również czas na rozmowę dotyczącą pojawiających się w trakcie rozmów wątpliwości. Najczęściej związane są one z przedstawianym przez specjalistę nowym sposobem widzenia i rozumienia sytuacji, w jakiej znajduje się pacjent. Konsultacje psychologiczne w żaden sposób nie obligują pacjenta do podjęcia decyzji o ewentualnym rozpoczęciu psychoterapii, jeśli w ocenie specjalisty będzie to najbardziej adekwatna forma pomocy. W sytuacji, gdy obie strony gotowe są na podjecie dalszej współpracy, konsultacje służą także do ustalenia kontraktu (czasu, częstotliwości oraz ewentualnych terminów sesji).

„Każdy powinien mieć kogoś, z kim mógłby szczerze pomówić, bo choćby człowiek był nie wiadomo jak dzielny, czasami czuje się bardzo samotny”. Hemingway

Psychoterapia Krótkoterminowa

Czas trwania terapii krótkoterminowej jest z góry określony. Zwykle tego rodzaju pomoc oferujemy osobom, których trudności w codziennym funkcjonowaniu pojawiły się relatywnie niedawno i są wynikiem aktualnie przeżywanego kryzysu bądź trudnej sytuacji życiowej.

Psychoterapia Długoterminowa

Metoda leczenia oparta na procesie. Sesje z pacjentem prowadzone są systematycznie nawet przez kilka lat. Zwykle nie ustala się sztywnego terminu zakończenia współpracy. Głównym celem terapii długoterminowej jest uzyskanie trwałych zmian w postrzeganiu i rozumieniu życia psychicznego (zrozumienie siebie, swoich lęków, frustracji i uczuć), a co za tym idzie, poprawa funkcjonowania pacjenta w różnych sferach jego życia. Ten rodzaj psychoterapii daje również szansę przepracowania urazów psychicznych, poczynienia refleksji nad własnym życiem i poprawy funkcjonowania pacjenta w relacjach społecznych. Możliwe jest to dzięki analizie indywidualnej historii życia pacjenta oraz zgłębianiu wpływu nieświadomych impulsów na jego obecne życie.